Displaying items by tag: FiveYearOld Children's Creativity

İNG. "This study is conducted with a view to examine the effect of Scamper Education Program on five-year-old children’s creativity. Study group of the research consists of a total of 40 children including an experimental group of 20 five-year-old children and a control group of 20 children attending kindergarten affiliated to Directorate of National Education in Çankırı city center."

TR. "Bu araştırma beş yaş çocuklarının yaratıcılıklarına Scamper Eğitim Programı’nın etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Çankırı il merkezinde bulunan Milli eğitim Müdürlüğü’ne bağlı anaokullarına devam eden beş yaş grubundan 20 deney grubu, 20 kontrol grubu olmak üzere toplam 40 çocuk oluşturmuştur."

Published in Academic Translations