Displaying items by tag: Turkish Article Translations

Economy Theories Article Abstracts

Saturday, 23 September 2017

ENG. "In principle, industrial symbiosis, in the form of eco-industrial parks, offers a way to combine local economic development with favorable environmental outcomes. Eco-industrial parks have been seen as the concrete realization of the concept of industrial symbiosis at the inter-firm level where loop closing increases reuse of physical resources through the return of by-products back to production processes."

TR. "Prensip olarak, endüstriyel sembiyoz, eko-endüstriyel parklar biçiminde, olumlu çevresel sonuçları ile yerel ekonomik kalkınmayı birleştirmek için bir yol sunar. Eko-sanayi parklar, kendi içerisinde döngü kapamanın yan ürünlerin üretim süreçlerine dönüşü yoluyla fiziksel kaynakların yeniden kullanımını arttırdığı firmalar arası düzeydeki endüstriyel sembiyoz kavramının somut gerçekleştirmesi olarak görülmektedir."

Published in Academic Translations