Analysis of the Effect of "Scamper Education Program" on Five-Year-Old Children's Creativity

Analysis of the Effect of "Scamper Education Program" on Five-Year-Old Children's Creativity

İNG. "This study is conducted with a view to examine the effect of Scamper Education Program on five-year-old children’s creativity. Study group of the research consists of a total of 40 children including an experimental group of 20 five-year-old children and a control group of 20 children attending kindergarten affiliated to Directorate of National Education in Çankırı city center."

TR. "Bu araştırma beş yaş çocuklarının yaratıcılıklarına Scamper Eğitim Programı’nın etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Çankırı il merkezinde bulunan Milli eğitim Müdürlüğü’ne bağlı anaokullarına devam eden beş yaş grubundan 20 deney grubu, 20 kontrol grubu olmak üzere toplam 40 çocuk oluşturmuştur."

 • An article of 12 pages.
 • Subject field of Pedagogics.
 • Translated for a Foreign Academic Magazine.
 • Analysis of Scamper Education program.
 • Project duration 1 week
 • One-day revision period
 • Field analysis and term checks
 • Academic project submittal 

We thank our valuable academic personnel for choosing us. We have completed hundreds of articles in the field of educational sciences.

 • Created Date:
  23 Sep 2017
 • Author:
 • Category:
 • Rate us:
  (0 votes)
 • Software Used:
  SDL Trados 2017
 • Our Customer:
  NAZAN UNAL
 • Translation Amount:
  30 thousand characters-5400 words
 • Language Pair and Side:
  Turkish - English