Economy Theories Article Abstracts

Economy Theories Article Abstracts

ENG. "In principle, industrial symbiosis, in the form of eco-industrial parks, offers a way to combine local economic development with favorable environmental outcomes. Eco-industrial parks have been seen as the concrete realization of the concept of industrial symbiosis at the inter-firm level where loop closing increases reuse of physical resources through the return of by-products back to production processes."

TR. "Prensip olarak, endüstriyel sembiyoz, eko-endüstriyel parklar biçiminde, olumlu çevresel sonuçları ile yerel ekonomik kalkınmayı birleştirmek için bir yol sunar. Eko-sanayi parklar, kendi içerisinde döngü kapamanın yan ürünlerin üretim süreçlerine dönüşü yoluyla fiziksel kaynakların yeniden kullanımını arttırdığı firmalar arası düzeydeki endüstriyel sembiyoz kavramının somut gerçekleştirmesi olarak görülmektedir."

 • 30 pieces of article abstracts.
 • Industrial Symbiosis subject.
 • Higher education research.
 • Abstracts on economy theories.
 • 2 months duration
 • 5 day review period
 • Field literature review and term controls
 • Academic study 

We thank our previous Academician for choosing us. We have completed hundreds of pages in the field of economics.

 • Created Date:
  23 Sep 2017
 • Author:
 • Category:
 • Rate us:
  (0 votes)
 • Software Used:
  SDL Trados 2017
 • Translation Amount:
  50 thousand words
 • Language Pair and Side:
  English - Turkish