Relationship between Teachers’ Perception of Organizational Justice and Their Organizational Commitment: A Meta-Analysis Study

Relationship between Teachers’ Perception of Organizational Justice and Their Organizational Commitment: A Meta-Analysis Study

ENG. "In this study, the aim is to analyse the relationship between teachers’ perception of organizational justice and their organizational commitments using the meta-analysis method. In this study, research scope included studies that were conducted on teachers working in public schools in Turkey during 2007-2017 and that contained values such as number of samples and correlation coefficient between organizational justice and organizational commitment variables."

TR. "Bu araştırmada, öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin meta analiz yöntemi kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma; 2007-2017 yılları arasında Türkiye’deki devlet okullarında çalışan öğretmenler üzerinde yapılmış ve örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı ve örneklem sayısı değerlerini içeren araştırmalar çalışma kapsamına alınmıştır."

 • A short extended abstract.
 • Educational sciences subject.
 • To be used in a congress abroad.
 • A survey on organizational justice.
 • 1 day duration
 • 1 day review
 • Field study and term controls
 • Academic article translation

We thank our precious academician for choosing us. We have completed hundreds of article translations on educational science subjects.

 • Created Date:
  20 Oct 2017
 • Author:
 • Category:
 • Rate us:
  (0 votes)
 • Software Used:
  SDL Trados 2017
 • Our Customer:
  Dr. Emine Önder
 • Translation Amount:
  100 words
 • Language Pair and Side:
  Turkish - English