Mehmet Şentürk

Mehmet Şentürk

Mehmet Şentürk

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla eos et accusam pariatur.

Web site URL: http://www.bdthemes.com

TR. "Bu araştırmada, öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin meta analiz yöntemi kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma; 2007-2017 yılları arasında Türkiye’deki devlet okullarında çalışan öğretmenler üzerinde yapılmış ve örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı ve örneklem sayısı değerlerini içeren araştırmalar çalışma kapsamına alınmıştır."

İNG. "In this study, the aim is to analyse the relationship between teachers’ perception of organizational justice and their organizational commitments using the meta-analysis method. In this study, research scope included studies that were conducted on teachers working in public schools in Turkey during 2007-2017 and that contained values such as number of samples and correlation coefficient between organizational justice and organizational commitment variables."

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Microsoft'un şirket yazılımları için (Dynamics, NAV gibi) 1.8 milyon karakterlik çeviriyi bir ay içerisinde tek başıma tamamladım.

Program çevirilerinizde deneyim kazanıyorum. Kısa bir metin örneği: İNG: "The file export has one or more errors.\\For each line to be exported, resolve the errors displayed to the right and then try to export again."
TR: "Dosya dışarı aktarma bir veya daha fazla hataya sahip.\\Her bir satırın dışarı aktarılması için, sağda görüntülenen hataları giderin ve ardından yeniden dışarı aktarmayı deneyin."

Samsung Medison şirketi için medikal cihaz serisinden yaklaşık 20 kadar ürün için kullanım kılavuzları çevirisi gerçekleştirdik. Toplamda 10 bin sayfa üzerindeki çalışmalarımız her yıl devam etmektedir.

Kullanım kılavuzu çevirilerinizde sonsuz güven sağlıyoruz, en yüksek kalite veriyoruz. Kılavuzdan kısa bir metin örneği: İNG: "Although this system has been manufactured in compliance with existing EMI (ElectroMagnetic Interface) requirements, use of this system in the presence of an electromagnetic field can cause degradation of the ultrasound image or product damage."
TR: "Her ne kadar bu sistem mevcut EMI (elektromanyetik arabirim) gereksinimleri ile uyumlu olarak imal edilmiş olsa da, bir elektromanyetik alanın varlığında bu sistemin kullanılması ultrason görüntüsünün bozulmasına veya ürün hasarına yol açabilir."

Alman J.A. Becker şirketi için valf serisinden bir ürün için kullanım kılavuzu çevirisi gerçekleştirdik. 100 sayfalık bu çalışmayı bir haftada tamamlayarak tasarımlarına kadar detaylı bir şekilde uğraştık.

Kullanım kılavuzu çevirilerinizde sonsuz güven sağlıyoruz, en yüksek kalite veriyoruz. Örnek metin talebinin için bize yazın.

İNG. "Teaching Stories, Verna Rollins: Verna Rollins teaches language arts at West Middle School in Ypsilanti, Michigan, and has developed a reputation for effectively dealing with so-called hard to teach or difficult students."

TR. "Öğretim Hikayeleri, Verna Rollins: Verna Rollins Ypsilanti, Michigan’da West Orta Okulunda dil sanatları dersi vermektedir ve sözde eğitilmesi zor ya da zorlu öğrencilerle etkili bir şekilde başa çıkmak konusunda bir itibar sahibi olmuştur."

Değerli aracı büromuz Ekinoks Tercüme tarafından bizlerle paylaşılan bir çalışmadan yeniden yüzüyle Yılmaz Makina şirketinin web sitesini tamamen elden geçirdik. Verimli, eğitici ve kapsamlı bir hizmet oldu. Güle güle kullanmalarını diliyoruz. Örnek metin paylaşmaya gerek duymuyoruz dileyenler şirketin web sitesini ziyaret edebilir.

TR. "Prensip olarak, endüstriyel sembiyoz, eko-endüstriyel parklar biçiminde, olumlu çevresel sonuçları ile yerel ekonomik kalkınmayı birleştirmek için bir yol sunar. Eko-sanayi parklar, kendi içerisinde döngü kapamanın yan ürünlerin üretim süreçlerine dönüşü yoluyla fiziksel kaynakların yeniden kullanımını arttırdığı firmalar arası düzeydeki endüstriyel sembiyoz kavramının somut gerçekleştirmesi olarak görülmektedir."

İNG. "In principle, industrial symbiosis, in the form of eco-industrial parks, offers a way to combine local economic development with favorable environmental outcomes. Eco-industrial parks have been seen as the concrete realization of the concept of industrial sym- biosis at the inter-firm level where loop closing increases reuse of physical resources through the return of by-products back to pro- duction processes."

Sabahattin Zaim Üniversitesi web sitesinin büyük bölümünde 1 yıl boyunca Türkçe'den İngilizce'ye çeviriler gerçekleştirdik. Bizleri tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Web site çevirilerinde, kendime ait iki adet web sitesini de çevirmiş ve çevirilerini uygulamış deneyimli bir çevirmen olarak hizmete hazırım.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Siemens'in SION serisi bir ürünü için kullanım kılavuzu çevirisi gerçekleştirdik. 120 sayfalık bu çalışmayı birkaç günde tamamlayarak tasarımlarına kadar detaylı bir şekilde uğraştık.

Kullanım kılavuzu çevirilerinizde sonsuz güven sağlıyoruz, en yüksek kalite veriyoruz. Örnek metin talebinin için bize yazın.

Punjab metrobüs hizmetleri için yapılan anlaşmalara yönelik teknik şartnamelerin 3-4 kadarını çevirdik. Türkçe'den İngilizce'ye her iki yönde şartnamelerin çevirilerini tamamladık.

Bizi tercih eden aracı şirketimize teşekkür ederiz.

Page 1 of 2