Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algısı ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki: Meta Analiz Çalışması

Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algısı ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki: Meta Analiz Çalışması

TR. "Bu araştırmada, öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin meta analiz yöntemi kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma; 2007-2017 yılları arasında Türkiye’deki devlet okullarında çalışan öğretmenler üzerinde yapılmış ve örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı ve örneklem sayısı değerlerini içeren araştırmalar çalışma kapsamına alınmıştır."

İNG. "In this study, the aim is to analyse the relationship between teachers’ perception of organizational justice and their organizational commitments using the meta-analysis method. In this study, research scope included studies that were conducted on teachers working in public schools in Turkey during 2007-2017 and that contained values such as number of samples and correlation coefficient between organizational justice and organizational commitment variables."

 • Kısa bir makale.
 • Eğitim bilimleri konulu.
 • Yurt dışında kongrede kullanma hedefi.
 • Örgütsel adalet konulu bir araştırma.
 • 1 günlük süre
 • 1 günlük düzenlenme süre
 • Yazın taraması ve terim kontrolleri
 • Akademik çalışma tamamlanması

Değer hocamıza bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Eğitim bilimleri konulu yüzlerce makale tamamlamış bulunmaktayız.

 • Created Date:
  20 Eki 2017
 • Author:
 • Category:
 • Rate us:
  (1 Oyla)
 • Kullanılan Program:
  SDL Trados Studio 2017
 • Müşterimiz:
  Doç. Dr. Emine Önder
 • Çeviri Yönü:
  Türkçe'den İngilizce'ye
 • Çeviri Miktarı:
  10 bin karakter